Consigliere …Vaša pravá ruka! group Non-stop k Vaším službám!

Copyright © 2008 - 2016 Consigliere Group All rights reserved. Made by Consigliere Group.
Pomôžte svojim známym, ako i ďalším ľudom hľadajúcim našu pomoc, nájsť nás vo vyhľadávači Google. Stlačením nasledujúceho tlačidla:

Pripojte sa k nám: Sledujte nás na profesionálnej sieti LinkedIn! Naša fotogaléria vo vysokom rozlíšení už aj na Flickr! Pridajte si nás do Vašich kruhov Google+ a buďte včas informovaný o najnovších produktoch, službách a akciách! Dajte nám svoj LIKE na Facebooku a buďte vždy včas informovaný o našich najnovších produktoch, službách a akciách!
Vitajte O nás Portfólium Kontakty Aktuality
Pridajte si do obľúbených náš Youtube kanál a sledujte našu videogalériu!
PageRank ikona zdarma
English version of Consigliere Group pages

Loading...

Administratívne sídlo spoločnosti:

Consigliere Group, s. r. o.

Štefunková 5,

821 03 Bratislava - Ružinov

Slovenská republika


Detašované pracoviská:

Snina(SR)

Ostrava (ČR)

Beroun (ČR)

Jednotlivé časti našich stránok si môžte prezrieť v nami ponúkaných jazykových mutáciách, pričom komunikačným jazkykom pre iných ako slovenských, príp. českých klientov je anglický jazyk.

V prípade pokračovania spolupráce pre klientov z iných, ako uvedených destinácií (SR, ČR) bude komunikácia prebiehať v jazyku, podľa jazykovej kompetencie a požiadavky klienta.

Naši zamestnanci sú jazykovo kompetenčne vybavení tak, že sú schopní priamo komunikovať v anglickom, nemeckom, ruskom, ukrajinskom, poľskom a maďarskom  jazyku, v prípade klientov preferujúcich taliansky, francúzsky, čínsky, perzský, príp. iný jazyk, komunikácia prebieha prostredníctvom naších kvalifikovaných tlmočníkov a prekladateľov.

Kontaktujte nás

Mobil:     +421 (0) 918 578 722

Tel.:        +421 (0) 2 39 578 722

 Fax:        +421 (0) 2 39 578 722


E-mail:    info@consigliere.sk

SKYPE:     consigliere.group

Hangout:  consigliere.group@gmail.comSpoločnosť zapísaná v registri súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky, oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti na základe licencie na prevádzkovanie Technickej služby udelenej Krajským riaditeľstvom Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave pod číslom LIC-7-15/2013 zo dňa 14.03.2013 a v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 82625/B zo dňa 11. 07. 2012.   


IČO: 46 742 671

DIČ: 202 355 4203

Licencia na prevádzkovanie Technickej služby č.:  PT 001 379Teritoriálne vymedzenie poskytovania jednotlivých služieb z portfólia Consigliere Group