Teritoriálne vymedzenie poskytovaných služieb “Kde poskytujeme Naše služby“ PRÁVNE SLUŽBY A SLUŽBY CALL CENTRA Consigliere Group

Akúkoľvek z nášich  právnych služieb ako i služby call centra Vám dokážeme poskytnúť prostredníctvom práce off-site (u nás) a on-line telefonických príp. e-mailových konzultácii bez teritoriálneho obmedzenia.

POČÍTAČOVÉ SLUŽBY, TESTOVANIE A KONTROLA KVALITY

Servis IKT a domácich sietí pre fyzické osoby - nepodnikateľov ponúkame výhradne v okresoch Snina a Humenné.

Všetky služby týkajúce sa správy a údržby firemných sietí a IKT, ako aj on-site testovanie a kontrolu kvality, ponúkame v okresoch Bratislava, Ostrava, Snina, Humenné, Sobrance, Medzilaborce, Vranov nad Topľou, Strážske a Michalovce.

Všetky ostatné počítačové služby, ako i off-site testovanie a kontrolu kvality, ponúkame naším klientom prostredníctvom on-line komunikácie a prístupu bez teritoriálneho obmedzenia.  

OSTATNÉ SLUŽBY BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY A STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Technicko-bezpečnostné služby a stavebnú činnosť pri zákazkách v hodnote do 1.700,00 EUR poskytujeme výlučne v okresoch Bratislava, Snina, Humenné, Sobrance, Medzilaborce, Vranov nad Topľou, Strážske a Michalovce.    

Všetky ostatné bezpečnostné a stavebné služby ponúkame naším klientom bez teritoriálneho obmedzenia.  


Mám záujem o Vaše služby

Všetky nami poskytované služby v oblasti správy a vymáhania pohľadávok, obchodného zastúpenia, personálnych služieb a manažmentu kvality ponúkame klientom bez teritoriálneho obmedzenia, t. j. na celom území Slovenskej republiky a Českej republiky.