Personálne služby pre firmy “KTO CHCE DRUHÉHO NÁJSŤ, NÁJDE HO AJ NA KONCI SVETA!“

1. Recruitment – realizovanie klasických personálnych výberov na základe požiadavky klienta a vypracovného profilu pracovnej pozície.

2. Contract & Project staff - táto služba je vytvorená pre klientov, ktorí pracujú na projektoch alebo majú limitujúci počet zamestnancov.

3. Executive search – ak má klient záujem o obsadenie  vyšších pozícií, pozícií s vysoko špecializovaným zameraním príp. zamestnancami s profesionálnym zameraním, u ktorých na pracovnom trhu dopyt vysoko prevyšuje ponuku.


Okruhy poskytovaných služieb Oblasti zamerania našej spolupráce s klientmi Consigliere group

Nechceme byť  spoločnosťou, ktorá sa  špecializuje len na určitú kategóriu zamestnancov a profesionálnu oblasť. Naším cieľom je poskytnúť klientovi komplexný balík služieb. Každý zamestnávateľ totiž potrebuje pre svoju činnosť všetky   kategórie zamestnancov. Preto chceme vybudovať vzájomnú dôveru s klientom tým, že sme vhodným partnerom pre spoluprácu v oblasti získavania  ľudských zdrojov, pre všetky druhy pracovných pozícií.

Tím našich externých spolupracovníkov, odborne orientovaných a špecializujúcich sa na jednotlivé druhy  pozícií a oblastí pôsobenia uchádzačov, dokáže klientovi nájsť výkonných aj riadiacich zamestnancov zo  všetkých kategórii.

Nemáme záujem  oberať našich klientov o čas tým, že im na osobných stretnutiach budeme prezentovať naše spôsoby a postupy. Nechceme ich takto vzdelávať, ale máme záujem im pomôcť.  

Profesionálna úroveň nami poskytovaných služieb je garantovaná tímom interných a externých spolupracovníkov s preukázateľnými profesionálnymi skúsenosťami z oblasti riadenia ľudských zdrojov a personálnej práce, recruitingu, headhuntigu, psychológie a sociológie.


Mám záujem o personálne služby